ADVIES

Onze obsessie met mooie, grote en perfecte groenten en fruit zorgt ervoor dat kleine Italiaanse boeren failliet gaan

14views

We willen mooi, homogeen en perfect fruit, maar dit is niet langer houdbaar. Italiaanse boeren betalen de prijs

Als we naar de markt gaan om groenten en fruit te kopen, willen we mooie, grote en perfecte producten vinden. Een soort obsessie die er niet alleen voor zorgt dat veel goed voedsel wordt verspild en weggegooid omdat het niet aan bepaalde normen voldoet, maar er ook voor zorgt dat kleine boeren instorten.

Een rapport van de Terra Association illustreert de situatie: “We staan ​​op verlies. Want mooi eten is niet altijd goed voor het milieu en de landbouw“, waaruit blijkt, met gegevens in de hand, hoe de praktijk van het op de markt brengen van perfecte producten boeren in ons land in een ernstige crisis brengt. Deze mensen, die ook met klimaatverandering te maken hebben, worden geconfronteerd met groenten en fruit die steeds vaker afwijkende vormen en maten hebben en daarom worden weggegooid door grootschalige retailers.

Een ongelooflijke verspilling en het risico dat een hele sector op de knieën gaat, waarvoor? Voor een obsessie die we onmiddellijk moeten uitbannen, waarbij we onder andere bedenken dat de onvolkomenheden van groenten en fruit vaak juist duiden op kwaliteit en een duurzamere vorm van landbouw (denk bijvoorbeeld aan glanzende en perfecte citroenen die echter vol zitten met pesticiden en ze hebben een oneetbare schil).

Maar helaas is het de markt die dit soort producten nodig heeft, glanzend en perfect. Het dossier onderzoekt de impact van ons verlangen naar perfectie en vooral de marketingregels en marktsystemen op de landbouw. Dit is een veldonderzoek dat alle aspecten in beschouwing neemt van de inmiddels geconsolideerde gewoonte om uitsluitend perfecte producten op de markt te brengen, genetisch geselecteerd, gecultiveerd, geoogst en door de zeefmachines gegaan. Fruit dat in series wordt verkocht, is vrijwel allemaal hetzelfde.

We richten ons in het bijzonder op vier vruchten die symbolen zijn van de crisis die de sector in Italië doormaakt: peren, sinaasappelen, kiwi’s en appels. De obsessie met perfect fruit veroorzaakt het verlies van duizenden hectaren landbouwgrond.

De voorbeelden die in het Terra-rapport worden gegeven zijn duidelijk: het land bestemd voor de perenteelt in Emilia-Romagna is de afgelopen vijftien jaar met 6.000 hectare afgenomen; Siciliaanse sinaasappelen worden momenteel op 82.000 hectare geteeld, vergeleken met 107.000 twintig jaar geleden en ten slotte kiwi’s, waarvan de productie op nationaal niveau met bijna 100.000 ton is gedaald (van 2014 tot 2019) als gevolg van een ziekte die de planten aantast en die lijkt te zijn veroorzaakt Volgens sommige onderzoeken door de temperatuurstijging.

In tegenstelling tot andere toeleveringsketens is de toeleveringsketen voor appelen de enige die beter ‘weerstaat’ aan de eisen en normen die door de grootschalige detailhandel worden opgelegd.

Het rapport hekelt de onhoudbaarheid van de regelgevende mechanismen en praktijken van de grootschalige detailhandel en vraagt ​​instellingen en de grootschalige detailhandel om dringend in te grijpen door het systeem aan te passen om voedselverspilling tegen te gaan en boeren te ondersteunen.

Er zijn supermarkten geweest, zowel in Italië als in het buitenland, die besloten hebben om ook imperfecte groenten en fruit te verkopen om verspilling te voorkomen (Lees ook: Imperfect, maar goed: de supermarkt die voedsel terugwint en verkoopt dat anders weggegooid zou worden). Waarom Nok dit ook al een tijdje zegt, een beweging die tot doel heeft het bewustzijn te vergroten van het feit dat imperfecties in groenten en fruit de kwaliteit en smaak niet aantasten. (Lees ook: WhyNok: de beweging die lelijke (maar goede) groenten en fruit de waardigheid wil teruggeven om voedselverspilling tegen te gaan).

Allemaal positieve ervaringen, maar het kan niet genoeg zijn. We hebben het over tonnen en tonnen ‘lelijke maar goede’ producten (volgens de schoonheidsnormen die nu herzien moeten worden) die verspild worden en kleine boeren die het risico lopen failliet te gaan. Er is ongetwijfeld een grotere verandering nodig, in de eerste plaats bij ons als consumenten en uiteraard ook bij de regulering en praktijken van de grootschalige detailhandel. Zoals Terra schrijft is het noodzakelijk”een systemische actie waar instellingen en de grootschalige detailhandel de leiding over moeten nemen“.

Zoals Fabio Ciconte, directeur van de vereniging Terra, verklaarde:

Deze obsessie met perfectie is onverenigbaar met de transformaties van de landbouw die te maken krijgen met klimaatverandering. Daarom vragen wij om politiek ingrijpen om het inkomen van boeren te beschermen en om een ​​toezegging van de grootschalige detailhandel om ook niet-maatfruit te kopen.

En het werd tijd!

Bron: Aarde

Lees ook: