MAMMA'S

Vaccins voor mama (en papa) om de baby te beschermen

35views

Vaccinaties zijn geen preventieve maatregel die voorbehouden is aan kinderen. Ook volwassenen kunnen hiervan profiteren. En door volwassenen te immuniseren worden ook de kleintjes beschermd. Om deze redenen omvat de vaccinatiekalender de toediening van twee vaccins tijdens de zwangerschap: één tegen griep en één tegen kinkhoest.

Deel het!

Invloed: op elk moment

“Het is allesbehalve een triviale infectie”, zegt hij Paolo Bonanni, hoogleraar hygiëne aan de Universiteit van Florence en wetenschappelijk coördinator van de Calendar for Life. “In Italië heerst de griep derde doodsoorzaak door infectieziekten, na AIDS en tuberculose. Jaarlijks treft het ongeveer 9% van de bevolking. 10En degenen die de prijs betalen in termen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn vooral de meest kwetsbare mensen, zoals aanstaande moeders. Zwangerschap, ondanks dat het een fysiologische aandoening is en geen pathologie, verhoogt het risico op complicaties van griep die het cardiorespiratoire systeem aantasten. Met als gevolg schade aan de foetus door zuurstofgebrek.”

De griepvaccinatie wordt al jaren aanbevolen aan aanstaande moeders die tussen oktober en december moeten wachten, wanneer het seizoensvaccin beschikbaar is. Tot vorig jaar bleef de aanbeveling beperkt tot het tweede en derde kwartaal. “Omdat de eerste de meest delicate is, degene waarin het risico op spontane onderbreking het grootst is. Hoewel er wetenschappelijk bewijs is voor de veiligheid van het vaccin in elk stadium van de zwangerschap, wilden we voorkomen dat een miskraam aan vaccinatie zou worden toegeschreven”, aldus Fabrizio Pregliasco, viroloog aan de Universiteit van Milaan en medisch directeur van het IRCCS Galeazzi in Milaan.

“Dit jaar zijn alle aarzelingen eindelijk verdwenen en worden griepvaccins aanbevolen vanaf het eerste tot het derde trimester van de zwangerschap. De hoeveelheid beschikbare data laat geen twijfel meer bestaan.”

In het derde kwartaal is de bescherming voor twee

Het juiste moment om je te laten vaccineren tijdens de zwangerschap is zo snel mogelijk, zodra het vaccin beschikbaar is. Als het samenvalt met het derde trimester, passeren de antilichamen geproduceerd door het lichaam van de toekomstige moeder de placenta en geven het ongeboren kind een zekere mate van bescherming. Dat gaat zelfs door na zijn geboorte, in de eerste levensweken. Maar het is zeker niet de moeite waard om de vaccinatie van een vrouw uit te stellen zodat deze samenvalt met het derde trimester. Het risico bestaat dat het virus haar verslaat en dat ze ziek wordt voordat ze wordt ingeënt.

De wachtende vrouw kan de vaccinatie kosteloos aanvragen bij haar huisarts of bij het vaccinatiecentrum van de betreffende plaatselijke gezondheidsautoriteit.

“Zelfs als de pasgeborene wordt beschermd door de vaccinatie van de zwangere moeder, zijn alle aanvullende veiligheidsmaatregelen welkom. Hoe vaccins uit te breiden naar kleine broertjes en zusjes die het virus dat ze op school hebben opgelopen, in huis kunnen halen. Maar ook voor de vader, de grootouders en de volwassenen die voor de pasgeborene zorgen”, stelt Pregliasco.

Kinkhoest: vaccins, een noodzakelijk schild

Nog belangrijker is vaccinatie tijdens de zwangerschap om de pasgeborene te beschermen tegen het risico op kinkhoest. Zoals in het geval van anti-griep, vaccinatie tegen Bordetella pertussis uitgevoerd in het derde trimester geeft het ongeboren kind tijdelijke immuniteit die hem tenminste tot de derde levensmaand beschermt, wanneer hij persoonlijk de eerste dosis van het vaccin krijgt.

Juist in de eerste levensmaanden vormt kinkhoest de grootste risico’s voor de gezondheid en het voortbestaan ​​van het kind. “Het beste moment om de aanstaande moeder te vaccineren is tussen de zevenentwintigste en tweeëndertigste week wachten”legt Bonanni uit.

Om immuniteit op de baby over te brengen is het niet voldoende dat de vrouw vóór de conceptie is gevaccineerd, misschien tijdens een eerdere zwangerschap. De toediening moet na elke nieuwe wachttijd worden herhaald. “Zowel vaccinatie als infectie met Bordetella pertussis ze verlenen geen permanente immuniteit”, legt Bonanni uit.

“Degenen die als kind zijn gevaccineerd, worden als volwassene weer vatbaar. En volwassenen kunnen de infectie meerdere keren in hun leven oplopen”, legt Bonanni uit. “Het is daarom raadzaam dat, naast de moeder, de vader van de pasgeborene, de grootouders en de volwassenen die het dichtst bij het kind staan, ook hun bescherming vernieuwen als extra veiligheidsmaatregel, om creëer een defensieve cocon rond het kind”.

Het anti-kinkhoestvaccin, dat door de aanstaande moeder gratis kan worden aangevraagd bij de betreffende ASL-kliniek, is alleen in trivalente vorm verkrijgbaar, samen met de anti-difterie- en anti-tetanusvaccins. “De veiligheid van deze formulering tijdens de zwangerschap wordt ondersteund door het meest solide wetenschappelijke bewijs”verzekert Paolo Bonanni.

Maria Cristina Valsecchi