ADVIES

Slaap is een sleutelfactor bij gewichtsbeheersing bij adolescenten

45views

Volgens een studie gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Sleep lijkt het erop dat tieners en jongvolwassenen die op weekdagen laat naar bed gaan, een grotere kans hebben om aan te komen in gewicht vergeleken met degenen die eerder naar bed gaan.

Voor het onderzoek gebruikten Amerikaanse onderzoekers gegevens van 3.300 tieners en jongvolwassenen, verzameld in de periode 1994-2009. Tijdens het onderzoek registreerden vrijwilligers hun gebruikelijke bedtijden, afzonderlijk voor weekdagen en weekenden, in drie tijdsperioden: aan het begin van de adolescentie, tijdens de studie en tijdens de eerste jaren na het afstuderen. Tegelijkertijd berekenden de onderzoekers de body mass index van de deelnemers in dezelfde tijdsperioden.

Over het algemeen werd waargenomen dat hoe later de vrijwilligers naar bed gingen, hoe meer gewicht ze waarschijnlijk zouden aankomen over een periode van vijf jaar. Concreet bleek dat elk ‘verloren’ uur slaap geassocieerd was met een 2,1 punt hogere body mass index. Aan de andere kant is het ook opmerkelijk dat de waargenomen resultaten niet veranderden als de onderzoekers rekening hielden met de fysieke activiteit, de televisiekijktijd en de totale slaapduur van de vrijwilligers.

Volgens het hoofd van het onderzoeksteam laat de huidige studie zien dat niet alleen de totale slaapduur, maar ook de tijd waarop tieners naar bed gaan, verband kan houden met het beheersen van het lichaamsgewicht. Ter afsluiting merkt hij op dat het erop lijkt dat tieners die eerder slapen waarschijnlijk een gezonder lichaamsgewicht zullen behouden naarmate ze volwassener worden.

Wetenschappelijke Groep neadiatrofis.gr